• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Legalizacja wag – czemu należy ją regularnie wykonywać

Czemu wagi muszą być poddawane regularnie legalizacji
W dużej części naszych mieszkań i domów znajdują się jakieś wagi, przeważnie łazienkowe albo kuchenne. Lecz z wag powszechnie korzystają także różne branże handlowe oraz przemysłowe. O ile jednak domowe wagi tak po prostu sobie mogą funkcjonować, to przy tych używanych komercyjnie wymagań jest znacznie więcej. Przede wszystkim już podczas zakupu muszą one posiadać niezbędne techniczne parametry, spełniające wymagania danej branży. Wymagania te zależą w dużym stopniu od zastosowania wag, ponieważ zupełnie czego innego będzie się oczekiwać od wag stosowanych w aptekach, a czego innego od modeli wykorzystywanych do ważenia samochodów. W każdym takim przypadku jest jednak wymagane, żeby urządzenie posiadało tak zwaną legalizację, która umożliwia jego legalne użytkowanie. Jeśli się będzie kupować całkiem nowe urządzenie, to wtedy będzie obowiązywać legalizacja na ustalony przepisami czas. Po jego upływie konieczne będzie przeprowadzenie ponownie badań, w celu potwierdzenia czy wszystkie parametry są prawidłowe. Przede wszystkim chodzi tu o dokładność ważenia, która mieścić się musi w ustalonych granicach. Jeżeli nie będzie ona właściwa, to albo waga musi zostać naprawiona, albo będzie ją trzeba wyrzucić. Ważne jest też sprawdzenie jej ogólnego stanu technicznego. Taka legalizacja wag kolejowych wykonana być musi przed upływem terminu ważności dotychczasowej. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które się tym zajmują, więc nie powinno być problemu z wyszukaniem jakiejś.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.